شرکت سهند انديشه عمران آذر

شرکت سهند اندیشه عمران آذر از سال 1393 حوزه خدمات فنی و مهندسی، ساختمان سازی و انبوه سازی ساختمان فعال است.

سپهر اندیشه عمران

اطلاعات سهامدار

مدیرعامل

محمدعلي نجاری کهنموئی

حوزه فعالیت

خدمات فنی و مهندسی

محصولات و خدمات

انبوه ساز

آدرس

تبریز، ولیعصر، برج تجارت جهانی، طبقه 10 واحد 5

کشورهای مقصد صادراتی

آذربایجان، ترکیه

آدرس وبسایت

Santrading.ir

اطلاعات بیشتر