bg_image
تصویر خدمات

مطالعه بازار

مطالعه‌ی بازار، اساسی‌ترین گام در صادرات کالا یا خدمت است. سرمایه‌گذاری در صادرات باید با افراد معتبر تجاری و بررسی سیستماتیک انجام شود.

مطالعه بازار

مطالعه‌ی بازار، اساسی‌ترین گام در صادرات کالا یا خدمت است. سرمایه‌گذاری در صادرات باید با افراد معتبر تجاری و بررسی سیستماتیک انجام شود.

تصویر خدمات

نمایندگی فروش

یکی از شیوه‌های حضور در بازار، چه داخلی و چه خارجی، ایجاد و داشتن نمایندگی‌های فروش در مراکزجغرافیایی مختلف مورد نظر در قلمرو اقتصادی یا کشور مورد نظر است.

نمایندگی فروش

یکی از شیوه‌های حضور در بازار، چه داخلی و چه خارجی، ایجاد و داشتن نمایندگی‌های فروش در مراکزجغرافیایی مختلف مورد نظر در قلمرو اقتصادی یا کشور مورد نظر است.

تصویر خدمات

تبلیغات و برندینگ

تبلیغات در مفهوم گسترده عبارت است از معرفی محصول به طیف ذی‌نفعان بازار هدف، اعم از مشتری صنعتی، مقامات حقوقی، عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف کننده‌ی نهایی.

تبلیغات و برندینگ

تبلیغات در مفهوم گسترده عبارت است از معرفی محصول به طیف ذی‌نفعان بازار هدف، اعم از مشتری صنعتی، مقامات حقوقی، عمده‌فروشان، خرده‌فروشان و مصرف کننده‌ی نهایی.

تصویر خدمات

مشوق‌های صادراتی

کشورهای مختلف برای تشویق بنگاه‌های اقتصادی به صادرات محصولات و خدمات‌شان، مشوق‌های مستقیم و غیرمستقیمی را ارائه می‌کنند.

مشوق‌های صادراتی

کشورهای مختلف برای تشویق بنگاه‌های اقتصادی به صادرات محصولات و خدمات‌شان، مشوق‌های مستقیم و غیرمستقیمی را ارائه می‌کنند.

تصویر خدمات

ضمانت صادرات

صادرات محصول دارای ریسک‌های متعددی است. بخشی از این ریسک‌ها به ایفا نشدن تعهدات خریدار مثل پرداخت به‌موقع بهای محصول برمی‌گردد.

ضمانت صادرات

صادرات محصول دارای ریسک‌های متعددی است. بخشی از این ریسک‌ها به ایفا نشدن تعهدات خریدار مثل پرداخت به‌موقع بهای محصول برمی‌گردد.

تصویر خدمات

مشاوره حقوقی

در صادرات «مرز» و عبور کالا یا خدمت از آن مرز، تعیین کننده است. آن‌چه امر صادرات را کمی پیچیده می‌کند، وجود قوانین و مقررات بین‌المللی است.

مشاوره حقوقی

در صادرات «مرز» و عبور کالا یا خدمت از آن مرز، تعیین کننده است. آن‌چه امر صادرات را کمی پیچیده می‌کند، وجود قوانین و مقررات بین‌المللی است.

تصویر خدمات

انتقال پول

فقدان دسترسی به ابزارهای بانکی برای انتقال پول در صادرات یکی از اساسی‌ترین معضلات بنگاه‌های اقتصادیِ صادرات‌گرا است.

انتقال پول

فقدان دسترسی به ابزارهای بانکی برای انتقال پول در صادرات یکی از اساسی‌ترین معضلات بنگاه‌های اقتصادیِ صادرات‌گرا است.