رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به روش تبدیل و تسویه دیون

پیرو تصمیمات اتخاذ شده به‌منظور رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان به روش تبدیل و تسویه دیون از تعهدات ارزی ایفا نشده حاصل از صادرات سال 1397 به ریال، با توجه به ایجاد بسترهای لازم در سامانه جامع تجارت، به‌منظور انجام این فرآیند، به استحضار می‌رساند کلیه صادرکنندگان سال 1397 می‌توانند با پرداخت مبلغ ریالی تعیین شده در نود و یکمین جلسه کمیته اقدام ارزی نسبت به رفع تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1397 خود اقدام کنند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.